Pohled na budoucí území tábora od hradu, polovina třicátých let

Koncentrační tábor Flossen­bürg za­lo­žila SS v květnu 1938 v době, kdy rozšiřovala celkový systém koncen­tračních táborů i jejich funkce. Lágry už nemají sloužit jen internaci a terorizaci politických protivníků na­cio­nál­­ního socialismu. Od nynějška chce SS z práce vězňů těžit i hos­po­dař­sky.

Ve svých vlastních hospo­dář­ských podnicích hodlá vězně cíleně vy­ko­řisťovat při produkci staveb­ního materiálu. Za tímto účelem za­klá­dá nové tábory, v nichž zavírá stále víc lidí.ských podnicích hodlá vězně cíleně vy­ko­řisťovat při produkci staveb­ního materiálu. Za tímto účelem za­klá­dá nové tábory, v nichž zavírá stále víc lidí.

V letech 1936/37 se začinají stavět nové koncentrační tábory. Vznikají tábory Sachsen­hausen a Buchen­wald. Při volbě nových míst hrají stále větší roli hospo­dářské zájmy SS. Flossen­bürg je pro ni zajímavý velkými zásobami žuly.

Rozhodnutí o nové lokalitě padne v březnu 1938. Koncem dubna na místo přijíždějí první hlídky SS. 3. května na staveniště dorazí první transport se stovkou vězňů z kon­cen­tra­čního tábora Dachau. Koncem roku je v lágru už 1.500 vězňů.