Areál koncentračního tábora Flossenbürg, 1940

Počet vězňů kon­cen­trač­ního tá­bo­ra Flossen­bürg plynule roste. Jak při­chá­zejí nové skupiny pro­­ná­s­le­­do­­va­­ných, mění se zásadně sklad­ba tohoto nuceného spo­le­­čenství.

Dva roky po vzniku tábora stojí jeho ústředni budovy. Deutsche Erd- und Stein­werke (DESt), podnik řizený SS, vězně be­zoh­led­ně vykořisťuje při těžbě žuly. Za dobu dosavadní existence tábora už jich zemřelo více než tři sta.

Prvními vězni ve Flossen­bürgu jsou Němci – oběti za­tý­ka­cích akci za­mě­ře­nych proti takzvaným »krimi­nálni­kům« a »aso­ciá­lům«.

Koncem roku 1938 k nim přibudou první političtí vězni. Po začátku války sem zavírají lidi ze všech obsazenych zemí Evropy. V roce 1940 je re­gis­tro­ván prvni židovský vězeň.

První fáze výstavby tábora v pod­sta­tě skončila, lom pracuje. V táboře žije přes 2.600 vězňů, počet umrtí stoupá. SS zřizuje vlastní lágrové krematorium.