11.03.2016

Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice

   

Čím to, že se ví mnohé o tzv. totálním nasazení v Německé říši a jen velmi málo o nuceně nasazených na území ČR? Výstava Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice chce poukázat na nepříliš známý příběh nacistické nucené práce v českých zemích. Nuceně nasazené pracovníky jste mohli nalézt v továrnách, na polích i na výstavbě silnic. Na tento aspekt druhé světové války se však často zapomíná. Fenomén nucené práce se dotýká principů, které bereme za samozřejmé, zároveň na ně však stejně samozřejmě zapomínáme a dáváme tak prostor diskriminaci a vyloučení, ponížení a vykořisťování. Snad ve vás tento pozapomenutý příběh probudí chuť se ptát, divit se a hledat vlastní odpovědi.

 

Výstava Vás provede 18 místy – městy, obcemi i opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha evropských zemí  – Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo zavlečení tzv. východní dělníci (Ostarbeiter), západoevropských civilních pracovníků, válečných zajatců. Pracovní nasazení bylo organizováno většinou ve skupinách a nuceně nasazení byli umístěni a střeženi v hromadných ubytovnách – táborech. Polští nuceně pracující v mnoha případech pracovali v českém pohraničí na selských dvorech, kde také bydleli. 

 

Aktuální podoba míst je doprovozena výpověďmi pamětníků, snímky objektů a původními historickými fotografiemi. Výstava vůbec poprvé poukazuje na fakt, že se nucená práce se nevztahuje jen na území třetí říše, ale také na území československého pohraničí a protektorátu Čechy a Morava.