» ספר הקורבנות

» חיפוש


מידע

ספר הקורבנות הדיגיטלי כולל יותר מ21 אלף (מתוך בערך 30 אלף) שמות מוכרים עד כה של אסירים, שנספו במחנה הריכוז פלוסנבורג ובמחנות המשנה שלו בבוואריה, בוהמיה וסקסוניה. את הקורבנות של צעדות המוות ניתן היה לזהות רק בחלקם. גם לאחר השחרור נספו עוד אסירים רבים כתוצאה מתנאי כליאתם. התיעוד בספר הקורבנות מקיף את הקורבנות שנספו החל מה21 במאי 1938 ועד לסיום המלחמה ב8 במאי 1945.
המספרים המוזכרים נוגעים רק למספרי האסירים של מחנה הריכוז פלוסנבורג ולמספרים המזהים של שבויי מלחמה של הצבא הגרמני, הווארמכט. מספר רב של אנשים נכלאו או נרצחו מבלי לקבל מספרי אסירים.

המקורות הבסיסיים החשובים ביותר הם:

  • שמונת הכרכים של רשימות המספרים של מחנה הריכוז פלוסנבורג שהתקבלו מהארכיון הלאומי האמריקאי, בוושינגטון די סי.
  • כרטיסים עם רשימות הרכוש של כמעט כל האסירים הרשומים עם מספרי אסירים מהארכיון של שירות האיתור הבין לאומי בבאד ארולסן.
  • ארבעת הכרכים של התיעוד מפלוסנבורג של הצבא השלישי האמריקאי מספטמבר 1945 מתוך הארכיון הלאומי, בוושינגטון די סי.
  • רשימות המשלוחים, בין היתר מארכיון שירות האיתור הבין לאומי בבאד ארולסן, מאתר ההנצחה יד ושם בירושלים ומהמרכז ללימוד ולתיעוד המלחמה והחברה בת זמננו בבריסל.
  • מסמכים של משרד המידע של הצבא הגרמני, הווארמכט, בארכיונים הצבאיים הסובייטים  לשעבר, במיוחד בארכיון המרכזי של משרד ההגנה של הפדרציה הרוסית בפודולסק.
  • תעודות פטירה של רופאי ה SS המקומיים במחנה הריכוז פלוסנבורג ממשרד הרישומים של קהילת פלוסנבורג.
  • רשימת הקברים של בית הקברות של כבוד של מחנה הריכוז פלוסנבורג ורשימות קברים מגוונות נוספות.
  • מאגרי מידע של מוסדות אחרים, העוסקים בדיגיטיזציה של הנתונים על קורבנות הרייך השלישי.
  • מידע רב ויקר ערך שהתקבל ממשפחות והקרובים של האסירים.

רשימת השמות היא תוצאה של ניתוח מקיף מתמשך של מקורות, מאז שנת 2000, בה הוקם אתר ההנצחה פלוסנבורג כמוסד מחקר.