» dodenboek

» zoeken


Informatie

Tot op heden bevat het digitale dodenboek meer dan 21 000 namen van de in totaal 30 000 gevangenen die in het concentratiekamp van Flossenbürg en zijn bijkampen in Beieren, Bohemen en Saksen zijn omgekomen. De slachtoffers van de dodenmarsen konden maar moeizaam geïdentificeerd worden. Ook na de bevrijding stierven nog veel voormalige gevangenen aan de gevolgen van hun gevangenschap. In het dodenboek werden de namen van de slachtoffers genoteerd, beginnend vanaf de eerste dode op 21 mei 1938 tot het einde van de oorlog op 8 mei 1945.
De nummers die je erin terugvindt, zijn uitsluitend gevangenennummers van het KZ Flossenbürg en nummers op identiteitsplaatjes van militairen die door de Wehrmacht krijgsgevangene werden gemaakt. Talrijke andere mensen werden ook zonder gevangenennummer gevangen gezet of vermoord.

De belangrijkste bronnen voor de samenstelling van het dodenboek zijn:

  • de acht boekdelen van het nummerboek van het KZ Flossenbürg uit de US National Archives, Washington D.C.
  • de zogenaamde ‘Effektenkarten’ (een fichekaart met een overzicht van alle persoonlijke bezittingen die de gevangene bij aankomst bij zich had) van bijna alle met gevangenennummer geregistreerde gevangenen, uit het Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen
  • de vier boekdelen uit september 1945 van het 3de Leger (US Army) met documentatie over het KZ Flossenbürg, US National Archives, Washington D.C.
  • transportlijsten, o.a. uit het Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen, het memoriaal Yad Vashem in Jerusalem en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij in Brussel
  • documenten van de Wehrmachtauskunftstelle in voormalige militaire Sovjetarchieven, voornamelijk in het hoofdarchief van het ministerie van Landsverdediging van de Russiche Federtie in Podolsk
  • attesten van overlijden opgemaakt door SS-artsen van het KZ Flossenbürg, uit het bureau van Burgerlijke Stand van de gemeente Flossenbürg
  • een graflijst van de erebegraafplaats van het KZ Flossenbürg en diverse andere graflijsten
  • databanken van andere instellingen die zich bezighouden met de digitalisering van gegevens van slachtoffers van het naziregime
  • talrijke waardevolle aanwijzingen en informatie van familieleden.

De namenlijst is het resultaat van een onafgebroken, omvangrijk bronnenonderzoek sinds het jaar 2000, waarin de KZ-Gedenkstätte Flossenbürg als wetenschappelijke instelling opgericht werd.