Stanisław Adamczyk
Mijo Bajzič
Bronisław Baldas
Antoni Bamba
Iwan Baranow
Mátyás Barát
Antoni Baryła
Attilio Bason
Moses Bergmann
Giovanni Bernardi
Vinko Blazun
Czesław Bochomulski
Adolf Börter
Jakiw Bojko
Goffredo Bongianni
Wacław Borkowski
Michał Borowski
Arturo Bottoli
Géza Bus
Włodzimierz Chmielnicki
Eugeniusz Ciarka
András Czakó
Józef Czyżak
Jan Dąbrowski
Eugeniusz Danieluk
Marian Dębiński
Attilio De Tomaso
Ladislaus Deutsch
Nikolaj Drobjasko
Leopold Fabry
Hermann Feigl
Josef Fixler
Zbigniew Gabryś
Ágnes Gamabus
Stanisław Garboliński
András Gáspár
Nikolaj German
Jan Glinka
Petro Gnojko
Julius Goldstein
Kazimierz Gomułka
Franjo Grobotek
Mikołaj Gromko
Jan Grzegorczyk
Demjan Gusel
Gyula Györs
Jakub Hazmuka
Edith Herskowitsch
Robert Hitzinger
Gotthold Höpfner
Abram de Hond
Móric Jakubovics
Antoni Jastrzębski
Siri Jezek
Witold Jodetko
Łucjan Jordan
Stanislav Jozifek
József Jurics
Wojciech Kawiak
Isaak Kestenbaum
Stanisław Kiczko
Fjodor Kiritschek
Marian Kleczewski
Wacław Kluczek
Alkibiadis Konstantinidis
Dana Kroinig
Paweł Kucharski
Iwan Kulitschenko
Aleksandr Kumpan
Ryszard Kusowski
Nikolaj Kutscherenko
Ondřej Langmaier
Michał Lebesohn
Josef Leitner
Bernhard Levy
Ofanazy Lewczyk
Henryk Lotholc
Jean Baptiste Loveri
Ferenc Márton
Pasquale Merli
Władysław Michalak
Gyula Morocs
Wacław Najfeld
Giorgio Nessi
Stanisław Odynowski
Hany Paalvast
Aleksander Paciorkowski
Fjodor Pawljutschenko
Agostino Pedemonte
László Petikin
René Petit
Eugeen Philipsen
Martin Pojavnik
Stefan Pojazny
Mykola Ponomarenko
Antoni Potosa
Stanisław Pstrągowski
Lucien Royer
Nikolaj Sajantok
Joaquín Sánchez Escribano
Nikolaj Sawenkow
Gerasym Sawtschuk
Semjon Schurigin
Kot Schuster
Sándor Schwarz
Alois Sedlbauer
Demjan Semenjuk
Iwan Semjonow
Semjon Shurow
Pjotr Sidor
Konstantin Sidorenkow
Maurice Smith
Michał Socki
Wasilij Starawojtow
Imrich Šufliarský
Franciszek Świderski
Marcel Tintillier
Miklós Tóth
Mikołaj Tracz
Claudio Trevisani
Mykola Trjasylo
István Vajda
Marcel Van Acker
Alphonse Van Dingenen
József Varasanec
Antonio Velotta
Josef Vetesnik
Petar Vidulin
Emanuel Vondraček
Edward Wawrzecki
Józef Wiak
Robert Yakar
Eugeniusz Żmija