שלט ברכה תלוי לפני בניין המפקדה. צבא ארה"ב, 30 באפריל 1945 (ארכיון הלאומי, וושינגטון).
שלט ברכה תלוי לפני בניין המפקדה

בעוד שבשנים הבאות שומרו באתרים אחרים המבנים המקוריים וקמו תערוכות ומוזיאונים, נותרה ההנצחה של מחנה הריכוז פלוסנבורג בדממה מחרישת אוזניים.

שטח המחנה שומש כעת לצרכים אחרים. צריפי האסירים הוסבו לאחר שנת 1945 לביתני מחייה עבור קציני אס-אס שבויי מלחמה, פליטים וניצולים ממחנות הריכוז. בשנת 1948 נבנה מחדש שטח גדול מהמחנה, עליו פעל ארגון סחר אשר הפעיל את המחצבה מחדש. על מגרש המסדרים, בין מבנה המכבסה למטבח, נבנו בנייני תעשייה.

 

 

 

עם גילויו של מחנה הריכוז על ידי חיילים אמריקאים, לא היה להם או לאסירים המשוחררים רעיון כיצד יוכלו להנציח את מעשי הפשע שהתבצעו במקום זה. הטיפול בגופות וקבירתן היו תגובות ספונטניות. לפחות לאחר מותם זכו האסירים, אשר אישיותם, שמם וחייהם נגנבו מהם, ביחס מכבד.

בכמעט כל מחנות הריכוז המשוחררים הייתה כיבוד המתים וגופותיהם הדרך הראשונה להנצחה וזיכרון.

 

 

 
Suche