14.03.2019

Współpraca Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg i Uniwersytetu w Regensburgu

Minister Kultury i Oświaty Bernd Sibler podpisał razem z Prezydentem Uniwersytetu w Regensburgu prof. dr Udo Hebel, Dyrektorem Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg dr Jörgiem Skriebeleitem oraz Dyrektorem Fundacji Bawarskie Miejsca Pamięci Karlem Frellerem umowę o współpracy.

Podczas zawierania umowy o współpracy: Karl Freller, Dyrektor Fundacji Bawarskie Miejsca Pamięci, Minister Kultury i Oświaty Bernd Sibler, prof. dr Udo Hebel i dr Jörg Skriebeleit (od lewej do prawej)

Uniwersytet w Regensburgu oraz Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg będą współpracowały w przyszłości jeszcze ściślej. Otwiera to nowy wymiar pracy w zakresie upamiętniania na rozległej naukowej płaszczyźnie!“, podkreślił dzisiaj we Flossenbürgu  Minister Kultury i Oświaty oraz Przewodniczący Rady Fundacji Bawarskie Miejsca Pamięci Bernd Sibler.

We wspomnianym miejscu podpisał wspólnie z Prezydentem Uniwersytetu w Regensburgu prof. dr Udo Hebel, Dyrektorem Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg dr Jörgiem Skriebeleitem oraz Dyrektorem Fundacji Bawarskie Miejsca Pamięci Karlem Frellerem umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Regensburgu oraz Miejscem Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg. Współpraca przebiegała będzie w zakresie nauki, badań oraz kształcenia.

Poza wspólnymi projektami badawczo-, archiwalno – digitalizacyjnymi Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg zostanie min. wyraźnie włączone do oferty edukacyjnej Uniwersytetu w Regensburgu, przykładowo jako miejsce przewidziane do organizacji naukowych seminariów, konferencji i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ponadto planuje się stworzyć struktury akademickie oraz opracować programy dla międzynarodowych gościnnych studentów oraz naukowców.  Powinny być również realizowane krajowe i międzynarodowe programy w ramach Fellowship.

Prezydent Uniwersytetu w Regensburgu prof. dr Udo Hebel podkreślił: „współpraca pomiędzy Uniwersytetem oraz Miejscem Pamięci w zakresie projektów badawczych oraz oświatowych jest w Niemczech jedyną w swoim rodzaju. Jej dalszy rozwój oraz intensyfikacja są wyrazem naszej świadomej upamiętnienia oraz nastawionej na przyszłość odpowiedzialności w regionie, wykracza też w swojej naukowej kooperacji i ponadnarodowych spotkaniach poza wszelkie granice.“

Dla Dyrektora Miejsca Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg dr Jörga Skriebeleita współpraca ta ma charakter nadający kierunek rozwoju: „Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg i Uniwersytet w Regensburgu wstępują na nową drogę, która udziela także odpowiedzi na pytanie o ‚przyszłość upamiętniania: polega ona na interdyscyplinarnej i międzynarodowej naukowej wymianie oraz fachowej współpracy.“

Karl Freller, Dyrektor Fundacji Bawarskie Miejsca Pamięci, podkreślił: „wraz z zawarciem umowy o współpracy Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg i Uniwersytet w Regensburgu nawiązują strategiczne partnerstwo. Owo partnerstwo otwiera perspektywy, które emanują daleko poza Flossenbürg i Regensburg i mają przełomowe znaczenie dla działań upamiętniających w okresie po świadkach tamtych czasów.“

Umowa o współpracy opiera się na już istniejących kontaktach pomiędzy Uniwersytetem w Regensburgu i Miejscem Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg. „Cieszę się, że obydwaj partnerzy jeszcze mocniej wniosą do niej swoje własne kompetencje. W ten sposób wynikną cenne efekty synergii, które mogą oddziaływać daleko poza Uniwersytet i Miejsce Pamięci“, powiedział minister Sibler.

Miejsce Pamięci Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg zachowuje pamięć o około 84.000 mężczyzn i 16.000 kobiet z ponad 30 krajów, którzy pomiędzy 1938 a 1945 rokiem więzieni byli w Obozie Koncentracyjnym Flossenbürg i jego podobozach. Różnorodne oferty edukacyjne jak np. wystawy, pochody lub seminaria umożliwiają zmierzenie się w tym historycznym miejscu z historią obozu koncentracyjnego i narodowosocjalistyczną przeszłością.