12.07.2018

Ogłoszenie o miejscu pracy przyznawanym w drodze konkursu: pracownik naukowy (E 11 TV-L) na okres 2 lat

»Transport polskich więźniów do obozów koncentracyjnych Dachau i Flossenbürg«

Praca nad projektem w okresie: 1.3.2018-29.2.2020
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.1.2018

Opis stanowiska
 
Miejsce Upamiętnienia Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg przypomina los około 100.000 więźniów uwięzionych w obozie koncentracyjnym Flossenbürg i jego podobozach. Dwie stałe ekspozycje przedstawiają historię obozu od roku 1938 do 1945, a także jego późniejsze oddziaływanie do dziś. Informacje i możliwości badawcze dla naukowców, byłych więźniów i ich krewnych, zróżnicowany program edukacyjny dla uczniów, młodzieży i dorosłych, a także liczne wydarzenia to niektóre z usług oferowanych w tym międzynarodowym miejscu nauki.
 
Dział historyczny  Miejsca Upamiętnienia Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg obejmuje bibliotekę i archiwum, a także zbiór obiektów muzealnych i sztuki. Oprócz historycznych tematów dotyczących obozów koncentracyjnych i podobozów, marszów śmierci, wyzwolenia, procesów powojennych i historii pamięci centralne miejsce w codziennej pracy tego działu zajmują przede wszystkim dane osobowe i dokumenty dotyczące więźniów i personelu SS.
 
„Archiwa Pamięci“ to cyfrowe archiwum Miejsca Upamiętnienia Obozu Koncentracyjnego Flossenbürg - oraz wielu innych instytucji zajmujących się danymi ofiar nazizmu. „Archiwa Pamięci“ to dostępna na całym świecie wirtualna czytelnia z wielojęzycznym interfejsem użytkownika w dwunastu językach. Współpracującym instytucjom oferuje ono znacznie więcej - platformę badawczą do zarządzania własnymi danymi i plikami, „uczącą się“ bazę danych do rekonstrukcji danych ofiar, miejsc osadzenia, transportu i indywidualnych losów. Cyfrowa rekonstrukcja transportu polskich więźniów do obozów koncentracyjnych Dachau i Flossenbürg ma na celu wyjaśnienie losów, szczególnie więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz, w dwóch bawarskich systemach obozowych. Chcemy wspólnie z polskimi partnerami z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau nowo zdobytą wiedzę o transporcie i osobach nie tylko przetworzyć cyfrowo, ale także wymienić się nią na polsko-niemieckiej konferencji i opublikować w dwujęzycznym tomie konferencyjnym.
 
W ramach projektu „Transport więźniów polskich do obozów koncentracyjnych w Dachau i Flossenbürgu“ poszukujemy asystenta/asystentki naukowego/naukowej od 1 marca 2018 r. lub później. Wymagany dyplom z nauk humanistycznych lub humanistyki cyfrowej. Warunkiem jest znajomość historii narodowego socjalizmu, powojennej historii i zagadnień kulturowych związanych z upamiętnieniem. Dodatkowym atutem będą doświadczenia w pracach muzealnych, archiwalnych i memoriałowych oraz doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji publikacji. Pożądana byłaby również znajomość języków wschodnioeuropejskich - najlepiej polskiego - i odpowiednich umiejętnościach informatycznych, które mogą wykraczać poza standardowe aplikacje Office (MS Access, Linux, JavaScript, MongoDB).
Poszukujemy odpowiedzialnej, komunikatywnej i zdolnej do pracy zespołowej osoby, która wykaże zaangażowanie, ma umiejętności organizacyjne i kompetencje społeczne.
 
Praca w pełnym wymiarze czasu jest pracą nad projektem, a zatem ograniczona do 2 lat.
Zatrudnienie, wynagrodzenie i świadczenia reguluje układ zbiorowy dla pracy w służbie publicznej (TV-L). Wynagrodzenie odpowiada 100% grupy wynagrodzenia E 11. Kandydaci/kandydatki niepełnosprawni/-e są traktowani preferencyjnie, jeśli mają taką samą przydatność. Aplikacje kobiet są mile widziane. Czeka na Panią/Pana wszechstronne i twórcze pole pracy, jak również zaangażowany zespół.
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest możliwe, jeśli będzie to sensowne z punktu widzenia projektu i jeśli zatrudnione na tej zasadzie w niepełnym wymiarze godzin dwie osoby będą się uzupełniały czasowo.
 
Czekamy na Państwa wyczerpujące dokumenty aplikacyjne, które należy przesłać do 31.1.2018 na następujący adres:

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Gedächtnisallee 5
D-92696 Flossenbürg
E-Mail: bewerbung(at)gedenkstaette-flossenbuerg.de


Kontakt:
Johannes Ibel
Kierownik Działu Historycznego
+49 (0)9603 9039019
bewerbung@gedenkstaette-flossenbuerg.de