Teren obozu koncentracyjnego Flossenbürg, 1940

Liczba więźniów w obozie koncentracyjnym Flossenbürg ciągle rośnie. Wraz z więzieniem nowych grup prześladowanych zmienia się gruntownie struktura grup narodowych więzionych przymusowo.

Dwa lata od założenia obozu powstały jego główne budynki. Przedsiębiorstwo DESt (Niemieckie Zakłady Ziemno-Kamieniarskie), należące do organizacji SS, bezwzględnie wyzyskuje więźniów przy wydobyciu granitu. Od powstania obozu umiera do tego momentu ponad 300 więźniów.

Pierwsi więźniowie w obozie to Niemcy, ofiary aresztowań przeciwko tzw. »kryminalistom« i »aspołecznym«.

Pod koniec 1938 r. przybywają pierwsi więźniowie polityczni. Od wybuchu wojny Flossenbürg przekształca się w obóz dla więźniów ze wszystkich okupowanych krajów Europy. W 1940 r. rejestruje się pierwszego żydowskiego więźnia.

W tym momencie kończy się już pierwszy etap budowy obozu a w kamieniołomie podejmuje się prace wydobywcze. Ponad 2600 więźniów jest osadzonych w obozie, wzrasta śmiertelność. SS zleca budowę obozowego krematorium do likwidacji zwłok.


Wstecz «» Dalej