SS-mani w obozie koncentracyjnym Flossenbürg, wrzesień 1938

Zarządzanie i nadzór nad obozem koncentracyjnym jest głównym zadaniem SS (Schutzstaffel). Do SS rekrutowano członków Totenkopfverbände. SS definiuje się jako związek ideologiczny i elitę rasową.

Reichsführer SS Heinrich Himmler przekształca SS w kompleksową organizację. Zadania SS sięgały od polityki osiedleńczej, przez »zwalczanie przeciwników«, aż do likwidacji członków »ras niższych«. SS dysponuje również własnym koncernem gospodarczym.

Związki »Totenkopfverbände« dzielą się w obozie koncentracyjnym na sztab komendantury i na jednostkę strażniczą »Wachsturmbann«. Dowódcą obozu jest komendant, który wraz z podlegającymi jemu działami decyduje o losie więźniów.


Jednostki SS są odpowiedzialne za nadzór nad więźniami.

W sztabie komendantury obozu koncentracyjnego Flossenbürg pracuje około 90 członków SS. Jednostki strażnicze liczą do wiosny 1940 roku około 300 strażników. Wraz z powiększeniem obozu ich liczebność wzrasta do 2500 mężczyzn i 500 kobiet w 1945 roku. Po wybuchu wojny wielu młodych ss-manów zaciąga się na front. Dowództwo SS zobowiązuje wobec tego starszych mężczyzn, żołnierzy sił powietrznych, członków innych narodowości, jaki i kobiety do pracy w obozach koncentracyjnych.

Większość członków SS obozu koncentracyjnego Flossenbürg za popełnione przestępstwa otrzymuje po wojnie zaledwie niskie kary.


Wstecz «» Dalej