Gedächtnisallee 5
D-92696 Flossenbürg

+49 9603-90390-0

Drogi do obozu

Gestapo i policja kryminalna osadzają przede wszystkim przeciwników politycznych narodowego socjalizmu, którzy nie odpowiadają nacjonalistycznym wyobrażeniom »społeczeństwa narodowego«. 90 % więźniów Flossenbürga to więźniowie Gestapo. Do nich należą również Żydzi. Około 6000 mężczyzn to »więźniowie prewencyjni« policji kryminalnej. Ponad 6000 więźniów we Flossenbürgu to wzięci do niewoli przez Wehrmacht radzieccy jeńcy wojenni.

  • Tablica z objaśnieniem kolorów trójkąta, KZ Dachau, bez daty (Arolsen Archives)

Większość więźniów prewencyjnych przybywa do Flossenbürga jako »przestępcy zawodowi«. Muszą nosić zielone trójkąty. Czarnym trójkątem SS oznacza jako »asocjalnych« inne grupy z marginesów społecznych, takich jak: bezrobotni, bezdomni, żebracy czy prostytutki, ale również Sinti i Roma. Co najmniej 4000 niemieckich i zagranicznych bojowników ruchu oporu otrzymuje czerwony trójkąt jako »polityczni«.

Największą grupę stanowią więźniowie i robotnicy przymusowi z innych krajów, przede wszystkim z Europy Wschodniej. Również oni noszą czerwony trójkąt. Litera na czerwonym trójkącie oznacza ich narodowość, Żydzi otrzymują dodatkowo żółty trójkąt. Kolor i litera trójkąta decydują o statusie więźnia w obozie.

To może Cię zainteresować