Gedächtnisallee 5
D-92696 Flossenbürg

+49 9603-90390-0

Archiwum

Archiwum Pomnika Pamięci po obozie koncentracyjnym Flossenbürg posiada różnorodny zbiór dokumentów pisemnych, gazet i artykułów z gazet, zdjęć, map i planów. Większość materiału zapisanego stanowią reprodukcje z innych archiwów i zbiorów. Zbiory archiwalne są dodatkowo uzupełnione o zbiory rzeczowe oryginalnych obiektów z okresu obozowego i poobozowego.

Archiwum online

Poszukiwanie informacji odbywa się poprzez bazę danych online "Memorial Archives". W tym miejscu można w jednej z części naszego archiwum badać bez wniosku o korzystanie z archiwum.

Biblioteka stała

Specjalistyczna biblioteka badawcza jako biblioteka stała jest za wcześniejszą rejestracją publicznie dostępna. Biblioteka posiada zbiory liczące 7.000 tytułów o tematyce w pierwszej kolejności nacjonalny socjalizm, obozy koncentracyjne, praca przymusowa i kultura pamięci.

Wizyta w archiwum

Wizyta w archiwum i wgląd do zbiorów archiwalnych jest możliwy na miejscu od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji.

Adres pocztowy:

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Archiv
Gedächtnisallee 5
D-92696 Flossenbürg

Fax: +49 (0)9603-90390-99
E-Mail:

Korzystanie z archiwum

Korzystanie z archiwum możliwe jedynie po wcześniejszym pisemnym wniosku.

Korzystanie z archiwum jest odpłatne na podstawie regulaminu opłat KZ-Gedenkstätte Flossenbürg w wersji z 1 stycznia 2016 roku. Byli więźniowie i ich bliscy nie ponoszą żadnych opłat za badania. Należy przestrzegać ogólny regulamin o danych osobowych.