Gedächtnisallee 5
D-92696 Flossenbürg

+49 9603-90390-0

Ochrona danych osobowych

Muzeum i Miejsce Pamięci byłego obozu koncentracyjnego KL Flossenbürg bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, czy i do jakich celów zachowujemy i przetwarzamy dane osobowe. Podjęliśmy techniczne i organizatoryjne kroki gwarantujące przestrzeganie przez nas regulaminu o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z Cookies
Strony internetowe korzystają w niektórych miejscach z tak zwanych cookies(„ciasteczka”). Służą one do prezentowania naszej oferty w sposób bardziej przyjazny, efektywny i bezpieczny dla użytkownika. Cookies to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i u operatora. Nie zbieramy żadnych danych osobowych, które są przetwarzane przez cookies. Najczęściej wykorzystujemy tzw. pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po każdej sesji użytkownika. Zachowujemy na dłużej tylko te cookies, które są potrzebne do tworzenia anonimizowanych statystyk użytkownika. Korzystanie z naszej oferty możliwe jest również bez użycia cookies. Użytkownik może je w swoim operatorze (browserze) deaktywować lub aktywować powiadomienie przy ich przesyłaniu.

Zbieranie danych osobowych
Dane, które są podawane przez użytownika przy wypełnianiu formularzy zamówień, wykorzystywane są wyłącznie do celów zamówieniowych. W każdej chwili użytkownik może zlecić usunięcie jego danych. Nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim, tylko wykorzystujemy te dane wyłącznie do celów wewnętrznych. Przy programach z użyciem hasła dostępu (Login), specyficzne informacje o użytkowniku są zachowywane na serwerze KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Zachowywanie tych informacji służy jedynie do tego, aby użytkownik nie musiał za każdym razem od nowa wpisywać loginu i hasła. Przy wnioskach do archiwum lub rejestracji w Memorial Archives zbiera się dane osobowe, które należy podawać przy wniosku o użytkowaniu. Dane te są potrzebne, ponieważ za pomocą poszerzonych funkcji umożliwiają pozyskiwanie informacji, poszukiwanie, zamawianie danych o charakterze prawnym jak i analizy statystyczne.

Prawo użytkownika do usunięcia danych osobowych

Użytkownik może w każdej chwili zlecić usunięcie jego danych osobowych. Prosimy zwracać się do nas telefonicznie lub przez E-Mail.

Przechowywanie danych z dostępu

Przy każdym wniosku o wydanie plików z naszej oferty zachowujemy dane dostępu użytkownika. Każdy zbiór danych składa się z: adresu IP, poprzednio odwiedzanej strony internetowej (jeśli operator ją podaje),nazwy pliku, daty i godziny, wielkości danych, statusu dostępu jaki i typu operatora (browsera). Zapamiętane dane wykorzystywane są tylko przez nas do celów statystycznych. Nie przekazujemy żadnych danych, ani ich fragmenów, osobom trzecim.

Analiza użytkowania
Korzystamy z otwartego programu Matomo, który służy do analizy dostępów użytkowników. Matomo korzysta z cookie, które umożliwia analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Pozyskane przez cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej oferty internetowej są przechowywane na jednym z naszych serwerów w Niemczech i nie są przekazywane osobom trzecim. Adres IP jest automatycznie anonimizowany po przetworzeniu i przed zapamiętaniem.

Sprzeciw od przetwarzania danych przez Matomo
Wizyta Państwa na tej stronie internetowej jest aktualnie przetwarzana przez analizę internetową Matomo. Użytkownik ma prawo do zablokowania, aby jego działania nie były analizowane i łączone. Wprawdzie ochroni to sferę prywatną użytkownika, ale przeszkodzi właścicielowi strony internetowej w wyciąganiu wniosków z korzystania przez użytkowników i poprawie funkcjonalności dla Państwa i innych użytkowników.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy właściciele tychże stron przestrzegają regulamin o danych osobowych.

Pytania, propozycje i komentarze

W kwestiach pytań, propozycji i komentarzy dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy zwracać się drogą mejlową bezpośrednio do nas.

Ciągły rozwój internetu i związane z tym zmiany w prawie stanowionym zmuszają nas od czasu do czasu do aktualizacji informacji o danych osobowych. O odpowiednich zmianach będziemy informowali w tym miejscu.

Flossenbürg, den 28.10.2019