Vězni

Většina vězněných se do tábora dostala kvůli svému původu. Nacionálněsocialistické rasové učení prohlásilo Židy a příslušníky jiných národů a etnik za »podlidi«. Mnozí jsou pronásledovávní pro své politické přesvědčení, protože kritizovali režim anebo projevovali odpor. Další tu skončili pro vlastní víru, anebo protože podle vládnoucí ideologie údajně ohrožovali »zdravý národní organismus«.

Koncentrační tábor Flossenbürg a jeho pobočky věznily 100.000 lidí náležících k 47 národnostem: 84.000 mužů, 16.000 žen a dokonce i děti. Za čísly se skrývají jednotlivé osudy. Kdo jsou tito vězňové? Proč tu jsou? A co s nimi bude?

Další zajímavosti