Satelitní tábor Nová Role (Neurohlau)

Mužský tábor 7. prosinec 1942 – 29. duben 1945. Ženský tábor leden 1943 – 29. duben 1945

Ženský tábor patří od 1. září 1944 pod koncentrační tábor Flossenbürg.

  • Porcelánka v Nové Roli, 2018 (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Foto: Rainer Viertlböck)

  • Pohřbívání mrtvých v bývalém vězeňském táboře, 8. června 1945 (Městská správa Nová Role)

  • Exhumace mrtvých, 8. června 1945 (Městská správa Nová Role). Pod dohledem mezinárodní komise jsou vězni exhumováni z masového hrobu poblíž tábora.

  • Pohřební ceremonie na hřbitově v Nové Roli, 9. června 1945 (Městská správa Nová Role)

Vězni

Od prosince 1942 přichází do Nové Role především němečtí a polští muži (konec roku 1944: 80 vězňů). Od ledna do listopadu 1943 přichází 400 ženských vězňů, v dubnu 1945 je pak registrováno 1.047 žen.

Více než 300 žen je ze Sovětského svazu, 270 z Polska, 130 z Německa, kromě toho ženy z Francie, Slovinska a dalších dvanácti zemí.

Nucené práce a ubytování

Muži za nádražím zřizují tábor s baráky. Zde ubytované zadržené ženy pak musí pracovat pro porcelánku »Bohemia« ve vlastnictví SS.

Od ledna 1944 vyrábějí elektrické rozvaděče pro Messerschmitt. Od srpna 1944 musí 20 polských a ruských vězňů stavět sklad pro služebnu SS u závodů na zpracování kaolinu ve dva kilometry vzdálených Božičanech (Poschetzau). V důsledku příchodu evakuačních transportů z jiných táborů se v Nové Roli na jaře 1945 drasticky zhoršují podmínky.

Ostraha

23 mužů z řad SS, 18 dozorkyň. Pověstnými pro jejich brutální zacházení s vězni jsou zejména velitel komanda Hugo Bock a vrchní dozorkyně Fritzsche. Za dezolátní poměry nese zodpovědnost ředitel porcelánky Bohemia Hechtfischer.

Oběti

V důsledku velkého počtu přesunů vězňů není znám přesný počet. V záznamech se píše o jedenácti mrtvých.

Rozpuštění / Konec války

Tábor je 19. dubna ve více transportech evakuován. 7./8. dubna dozorci v blízkosti Loun a Žatce utíkají a ponechávají vězně svému osudu.

Dnešní připomínky

Pomník a informační tabule jsou před nádražní budovou, památník na místním hřbitově.