Satelitní tábor Plavno (Plauen) - přádelna bavlny

Září 1944 – 14. duben 1945

  • Přádelna bavlny Plavno, 1925 (Stadtarchiv Plauen).

  • Bývalá přádelna bavlny v Plavně, 2018 (KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Foto: Rainer Viertlböck). V bývalé přádelně bavlny se dnes nachází obchodní dům.

Vězni

200 žen, z nich polovina z Polska, třetina z Ruska, dále ženy z Itálie, Francie a dalších čtyř zemí.

Nucené práce a ubytování

Kvůli podezření na tyfus jsou ženy po příchodu nejprve tři týdny v karanténě. Poté pracují ve výrobě různých typů svítidel pro firmu Osram; po náletech jsou nasazeny při odklízení trosek.

Ženy jsou ubytovány ve druhém patře zrušené přádelny bavlny, ve které také musí pracovat. Po jednom nevydařeném pokusu o útěk jsou okna místnosti, ve které se spí, svařena. V přízemí je zřízena vězeňská kuchyně. Dva výrobní mistři ženám pomáhají, většina zaměstnanců Osramu se chová přísně a nepřátelsky.

Ostraha

Vrchní dozorkyně Else Tomaske a 12 dozorkyň. Velitel komanda Dziobaka je zodpovědný za všechny tři satelitní tábory v Plavně.

Oběti

Nejsou doložena žádná úmrtí

Rozpuštění / Konec války

Při náletu z 11. dubna je přádelna bavlny zničena. Tábor je 14. dubna 1945 vyklizen, vězeňkyně jsou odvlečeny směrem na Karlovy Vary a po dlouhém transportu smrti pak u Tachova osvobozeny.

Dnešní připomínky

Žádné