Satelitní tábor Rabštejn (Rabstein)

Konec srpna 1944 – 8. květen 1945

Krycí název: »Zechstein«

  • Osvobození vězni satelitního tábora Rabštejn, 1945 (soukromé vlastnictví)

  • Osvobození čeští vězni satelitního tábora Rabštejn, 1945 (soukromé vlastnictví)

  • Pohled na areál tábora v Rabštejnu, kolem roku 1944 (soukromé vlastnictví)

Vězni

V několika transportech přichází 650 vězňů. Kvůli většímu počtu transportů, které do tábora přichází nebo z něj odchází, kolísá počet vězňů v táboře mezi 630 a 690. Z nich je 220 Rusů, přes 170 Němců, 85 Poláků, přes 60 Jugoslávců, 60 Francouzů, více než 30 Čechů, ostatní pocházejí z dalších devíti států.

Nucené práce a ubytování

Stavební práce pro podzemní leteckou továrnu firmy Weser Flugzeugbau s centrálou v Brémách (kopání štol a kanálů, pokládání kolejí, vykládání materiálu); výroba letadel.

Muži jsou ubytováni ve třech obytných barácích v areálu oploceného tábora se strážními věžemi.

Ostraha

Velitel komanda Oskar Jung a 67 příslušníků SS, mezi nimi mnoho zahraničních mužů SS. Zastupující velitel komanda Junge je obzvláště brutální: jednoho vězně, který při práci usnul, umlátí k smrti.

Oběti

V táborových záznamech je dokumentováno 59 úmrtí, české zdroje hovoří o 80 až 100 mrtvých.

Rozpuštění / Konec války

8. května 1945 je tábor evakuován. Vězni jsou pod dozorem vedeni směrem do Verneřic (Wernstadt), kde přenocují ve stodole. Další ráno pak dozorci utíkají a vězni se v malých skupinách rozchází.

Dnešní připomínky

Od roku 2002 se v jedné ze štol podzemní letecké továrny nachází malé soukromé muzeum. V areálu bývalého tábora stojí památník.