Mezinárodní setkání mládeže

Kontaktní program, cca 7 dní

Foto: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Několikrát ročně se pořádají mezinárodní setkání mládeže lidí z různých zemí Evropy a Izraele. Setkání pobízejí k tomu, rozšířit si na místě vlastní pohledy, seznámit se novými úhly pohledu a reflektovat svá dosavadní uvažování o historii. Rozmanitost mezinárodního kontaktního programu může oživit kulturní výměnu, konfrontovat s jinými perspektivami a zve k – mimo jiné i kontroverzním – dialogům. V otevřené a respektující atmosféře nabízejí vzdělávací nabídky Památníku dostatek příležitostí překonat počáteční předsudky a jazykové bariéry.

Také zajímavé