„History in Motion“

Kontaktní program, 5 dní

Návštěvy bývalých koncentračních táborů se mohou lidí dotýkat zvláštními způsoby. Často vyvstává přání tyto pocity nějakým způsobem vyjádřit. V pětidenním workshopu se účastníci umělecky zabývají s tímto historickým místem. Výchozím bodem je rozhovor o uměleckých dílech bývalých vězňů. Účastníci si za podpory tanečního pedagoga Alana Brookse rozvíjí vlastní výrazové formy: prožité se ztvární pohybem.

Pro účast zájemci nepotřebují zcela žádné předchozí zkušenosti v oblasti divadla nebo tance. Workshop se koná jako německo-české setkání ve spolupráci s TANDEM, koordinačním centrem německo-české výměny mládeže.

Také zajímavé