Kniha mrtvých

Flossenbürg koncentrační tábor 1938–1945

Digitální Kniha mrtvých obsahuje dosud známá jména více než 21.000 vězňů (z celkového počtu asi 30.000), kteří zahynuli buď v Koncentračním táboře Flossenbürg anebo v jednom z jeho pobočných táborů v Bavorsku, Čechách a Sasku.

Oběti pochodů smrti se podařilo identifikovat jen z malé části. Ještě i po osvobození umíralo mnoho bývalých vězňů na následky podmínek věznění. Zápisy v Knize mrtvých zahrnují dobu od prvního úmrtí 21. května 1938 až do konce války 8. května 1945.

U uvedených čísel se jedná výhradně o vězeňská čísla z KT Flossenbürg a o čísla na vojenských poznávacích známkách válečných zajatců Wehrmachtu. Značný počet lidí byl však vězněn a zavražděn i bez jakéhokoliv vězeňského čísla.

Nejvýznamnějším základem knihy jsou následující prameny:

  • Osm svazků evidenčních knih KT Flossenbürg, uloženy v Národním archivu Spojených států amerických, Washington D.C.
  • Kartotéční lístky se zápisy osobních věcí téměř všech vězňů evidovaných s vězeňským číslem, uloženy v archivu Mezinárodní pátrací služby v Bad Arolsenu
  • Čtyřsvazková dokumentace Flossenbürských vězňů pořízena v září 1945 3. armádou Spojených států amerických, uložena v Archivu Spojených států amerických, Washington D.C.
  • Transportní seznamy, mj. uloženy v Archivu Mezinárodní pátraci služby v Bad Arolsenu, v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě a v Centru pro studium a dokumentaci „Válka a moderní společnosti“ v Bruselu
  • Dokumenty Informační kanceláře Wehrmachtu, uloženy v bývalých sovětských armádních archivech, především v Ústředním archivu ministerstva obrany Ruské federace v Podolsku
  • Potvrzení o úmrtí vystavená vedoucími lékaři SS na stanovišti KT Flossenbürg, uloženy na matričním úřadě obce Flossenbürg
  • Seznam hrobů na čestném hřbitově Památníku koncentračního tábora Flossenbürg a různé další seznamy hrobů
  • Databáze jiných institucí, které se zabývají digitalizací dat obětí nacistického období
  • Četná cenná upozornění a informace od příbuzných obětí

Seznam jmen je výsledkem obsáhlého stálého vyhodnocování pramenů od roku 2000, v němž byl Památník koncentračního tábora Flossenbürg založen jako vědecká instituce.