Satelitní tábor Kamenický Šenov (Steinschönau)

22. září 1944 – 27. leden 1945

Vězni

48 řemeslníků, z toho 25 Poláků, deset zajatců ze Sovětského svazu, sedm francouzských, tři čeští, dva italští a jeden německý vězeň.

Nucené práce a ubytování

Nejspíš museli vězni vykonávat stavební práce, není však jasné, pro koho. Mezi možné příjemce prací připadají v úvahu oddělení leteckých závodů Weser z Rabsteinu nebo vojenská nemocnice. Měsíční výkazy jsou adresovány na »Hotel Glasstuben«.

Pravděpodobně se jedná o bývalý Hotel Mercantile, který byl v roce 1927 přestavěn na divadlo.

Ostraha

Dle dokumentů SS poskytlo četnictvo z Ústí nad Labem 13 mužů jako dozorce.

Oběti

21. ledna utíkají čtyři Rusové a jeden Polák. Dva Rusové jsou opět dopadeni.

Rozpuštění / Konec války

27. ledna 1945 jsou všichni zbylí vězni přeloženi do satelitního tábora Litoměřice.

Dnešní připomínky

Žádné