Koncentrační tábor Flossenbürg 1938 – 1945

Výstava »Koncentrační tábor Flossenbürg 1938–1945« dokumentuje a vypráví příběh koncentračního tábora Flossenbürg a jeho satelitních táborů. Zaměřuje se na lidi, kteří byli do táborového komplexu Flossenbürg deportováni z celé Evropy. Četné dokumenty, objekty, citáty a vlastní svědectví bývalých vězňů poskytují vhled do každodenního života v táboře, boje o přežití a také masového umírání. Výstava však také povzbuzuje návštěvníky, aby se vypořádali s otázkami zodpovědnosti a pachatelství, a to pojmenováním pachatelů a jejich činů a umístěním tábora do normality ve společnosti.

Důležité informace

Dnes otevřeno
09.00 – 17.00 hodin

V bývalé prádelně

Vstup zdarma

Výstavní budova

Výstavy se konají v budově bývalé táborové prádelny. Vedle prádelny a centrální táborové kotelny zřídila SS v suterénu také "vězeňskou koupelnu". Tady SS okradla vězně nejen o jejich majetek, ale také o jejich důstojnost a učinila z nich čísla v rámci byrokracie koncentračního tábora. Soubor místností "vězeňská koupelna" se dochoval převážně v původním stavu, a zaujímá tedy zvláštní místo v rámci prohlídky.

  • Budova bývalé táborové prádelny (Památník koncentračního tábora Flossenbürg)

  • Bývalá "vězeňská koupelna" v roce 2007 (Památník koncentračního tábora Flossenbürg/ Foto: Peter Wentzler)

»My jsme přežili ... ostatní zůstali«

Ve filmu »My jsme přežili ... ostatní zůstali«, který je promítán v suterénu, promlouvá sedm bývalých vězňů táborového kompexu Flossenbürg. Ve vzpomínkách přeživších se nejen zrcadlí nelidské podmínky v táboře, ale také nadhled získaný odstupem několika desítek let.

Prohlídky pro veřejnost

Části výstav si je možné prohlédnout také společně s dalšími částmi památníku v rámci následujících prohlídek pro veřejnost.

»Přišli jsme nejen o oblečení, ale také o naše duše.«

Vittore Bocchetta

Další zajímavosti